Skærbæk Vandværk Lillebælt A.m.b.A.

Skærbæk Vandværk blev stiftet i 1935 som et interessentskab af borgere i Skærbæk ved Kolding Fjord med henblik på at forsyne byens borgere med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag.

Vandværket var oprindeligt placeret på Børup Sandevej, men blev senere flyttet til den nuværende grund på Overgade i Skærbæk.

På generalforsamlinger i 2009 blev det besluttet med virkning fra 1. januar 2010 at omdanne interessentskabet til et andelsselskab med begrænset ansvar.

Skærbæk Vandværk udpumper ca. 85.000 m3 vand årligt til sine ca. 850 forbrugere.

Den daglige drift i selskabet varetages af en vandværksbestyrer og en regnskabsfører.