Dagsorden for generalforsamling

Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.a

Generalforsamling den 24. april 2024, kl. 19:00 – i Skærbæk Hus

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Den reviderede årsrapport for år 2023
 4. Takstblad for år 2024
 5. Budget for år 2024 fremlægges til godkendelse.
 6. 6.Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen
 7. Tina Sørensen (genopstiller)
 8. Henrik Søgaard Rasmussen (genopstiller)
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Thomas Lysholm
 10. Valg af Bilagskontrollant og suppleant
  Jens Tang Ottosen (Bilagskontrollant)
  Jørgen Hansen (suppleant)
 11. Eventuelt