Generalforsamling

Ordinær generalforsamling  afholdes

Den 29. Marts 2022, kl. 19:30 i Skærbækhus  

Dagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Den reviderede årsrapport for år 2021

4.    Budget for år 2022 til godkendelse

5.    Takstblad for år 2022 til godkendelse

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

Erik Kristensen (genopstiller)

Tina Sørensen (genopstiller)

8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

Henrik Søgaard Rasmussen

Per Sørensen

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant

Jens Tang Ottesen (revisor)

Jørgen Hansen (suppleant)

10.   Eventuelt

Mød op

Husk, drikkevand er vores vigtigste næringsmiddel.

Efter generalforsamlingen er vandværket vært for et mindre traktement

i form af smørebrød og et glas vin, øl eller sodavand.

Du kan også få drikkevand, det smager fremragende.