Generalforsamling

Ordinær generalforsamling  afholdes

Den 28. september 2021, kl. 19:30 i Skærbækhus  

Dagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Den reviderede årsrapport for år 2021

4.    Budget for år 2022 til godkendelse

5.    Takstblad for år 2022 til godkendelse

6.    Behandling af indkomne forslag

7.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

8.    Valg af suppleanter til bestyrelsen

9.    Valg af revisor og revisorsuppleant

10.   Eventuelt

Mød op

Husk, drikkevand er vores vigtigste næringsmiddel.

Efter generalforsamlingen er vandværket vært for et mindre traktement

i form af smørebrød og et glas vin, øl eller sodavand.

Du kan også få drikkevand, det smager fremragende.