Generalforsamling

Generalforsamling den 8. maj 2023, kl. 19:00 – i Skærbæk Hus

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Den reviderede årsrapport for år 2022
 4. Takstblad for år 2023
 5. Budget for år 2023 fremlægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen
  Anne Hougaard Tamberg (genopstiller)
  Torben Nielsen (genopstiller)
  Merete Lyhne (genopstiller)
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Per Sørensen
  XX
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Jens Tang Ottosen (revisor)
  Jørgen Hansen (suppleant)
 10. Eventuelt