Måleraflæsning

Alle vandværkets forbrugere har fået installeret målere, der kan fjernaflæses af vandværket.

I målerne er der indbygget et radiomodul, der har en teoretisk rækkevidde på ca. 400 meter, så måleraflæseren skal bevæge sig rundt i hele vandværkets forsyningsområde for at opfange signalerne på en PDA.

Dette er planlagt at finde sted den 31. december 2019, så hvis du i dit nærområde møder en bil, der kører langsomt omkring den pågældende dag, er det muligvis aflæseren, der passer sit arbejde.