Målere og måleraflæsning

Der pågår P.T. en udskiftning af vores gamle målere. De udskiftes på grund af alder, manglende elektronisk signal og vedligeholdelsen er blevet for dyr.


Alle vandværkets forbrugere vil i løbet af 2022 have installeret målere, af fabrikatet Kamstrup, der kan fjernaflæses af vandværket. Ud over at måle vandforbrug er der en stor del, som kan sladre om en eventuel vandlækage, dette gælder de målere, som er installeret efter 1. oktober 2021. Desuden kan vores driftsleder se, om målerne går i nul forbrug om natten, og give forbrugeren oplysning om dette. Det er dog ikke en service, vi garanterer for.


I målerne er der indbygget et radiomodul, som sender et signal bl.a. til flagstangen ved Coop 365, hvor der i toppen sidder en modtager. De målere som er udenfor vores masters rækkevidde, vil blive aflæst manuelt, ved at vi kører forbi dem med et måleinstrument den 31. december hvert år.


Det er en god ide at kontrollere målerens visning f.eks. en gang i måneden, et løbende toilet giver nemt en ekstra udgift på måske 5000 kr. på et år, og det er ærgerlige penge at komme af med, nærmest at smide dem ud af vinduet.