Vedtægter

For at se dokumenterne, klik på nedenstående link:

Eftergivelse af vandspil

Som udgangspunkt er det muligt at få eftergivet vandspild.

 Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

Det skal være tale om en privat bolig

Der skal være tale om en skjult lækage, og det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.

Der skal betales en selvrisiko på 300 m3 og det anslåede årlige forbrug.

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skemaet som dokumentation til SKAT. Vandværket skal blandt andet skrive under på, at det er vi er enige i, at der er tale om en skjult lækage, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet. Når det er gjort, er vi forpligtet til at eftergive vores andel af udgifterne. Bestyrelsen træffer beslutningen og sagen kan ikke ankes.